تاریخ خبر: ۱۰ آذر ۱۳۹۴
كنترل مرگ و مير مادران باردار درلرستان افتخاري بزرگ براي دانشگاه علوم پزشكي

كنترل مرگ و مير مادران باردار درلرستان افتخاري بزرگ براي دانشگاه علوم پزشكي

اطلاع رسانی بامداد لرستان
رئيس دانشگاه علوم پزشكي ، دردومين نشست مديران حوزه بهداشت این دانشگاه كنترل مرگ و مير مادران باردار را كه حاصل اقدامات خوب ، موثر و به موقع متوليان بهداشت استان است را افتخاري بزرگ براي دانشگاه برشمرد.
دکترساکی گفت: به لطف خداوند متعال و با توجه به پايش هاي مستمر زنان باردار دراقصي نقاط استان و انجام مداخلات موثر و به موقع از ابتداي سال تا به امروز كه ۸ ماه از سال مي گذرد تنها يك مورد مرگ مادر باردار اتفاق افتاده كه اين شاخص بسيارمهمي در ارتقای كيفيت خدمات بهداشت و افتخاري بسيار بزرگ براي متوليان سلامت لرستان و دانشگاه علوم پزشكي استان است.
وی آموزش مستمر كاركنان دانشگاه در رده ها و سطوح مختلف را امري بسيار مهم در ارتقای و كارآمدي در حوزه سلامت برشمرده و بر تداوم آن تاكيد كرد.
شايان ذكر اينكه دراين نشست، ضرورت واهميت تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، بررسي وضع موجود، استانداردهاي شبكه بهداشت و درمان و دستور العمل هاي در اين زمينه توسط مديران و كارشناسان حوزه بهداشت تشريح و تبيين گرديد و درپايان نيز مديران شبكه ها به بيان ديدگاه ها، نقطه نظرات و مسائل حوزه كاري خود پرداختند.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

8 (9) image image image

یک دیدگاه