تاریخ خبر: ۰۴ مرد ۱۳۹۵
در صدد احیای بخشی از کارخانجات تعطیل شده ی خرم آباد هستیم

در صدد احیای بخشی از کارخانجات تعطیل شده ی خرم آباد هستیم

در صدد احیای بخشی از کارخانجات تعطیل شده ی خرم آباد هستیم

امروز یک سند که ما را راضی کند تا شروع کنیم به عملیات و همه دریک فرصت جمعی حرکت کنیم آماده نیست

اطلاع رسانی بامداد لرستان ـ صادقی

درشماره قبل قسمت اول گفتگوی محمد رضا ملکشاهی راد نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی تقدیم شما خوبا ن شد که اینک بخش دوم این مصاحبه از نظرتان می گذرد.

امروزموانع زیادی ازجمله بانکها و بازار فروش برسرراه تولید دراستان قراردارد وخیلی از دلایل تعطیلی کارخانجات همان نامناسب بودن عرضه وتقاضا است که باید حل شود یا باید اولویت گذاری کنیم درحوزه اشتغال.

ما وقتی سراغ صنعت می رویم می بینیم که تقریبا میانگین یک شغلی که دررابطه با صنعت می خواهد تولید شود ۴۰۰ میلیون تومان است که چنانچه ما بخواهیم ۵۰ هزار شغل درخرم آباد ایجاد کنیم ۲۰ میلیارد تومان پول نیاز داریم که این خود افسانه ای است برای استان وسالهای سال باید طول بکشد وما این فرصت را نداریم. بنابراین به سمت توسعه گیاهان دارویی وتولید آنها می رویم ومی بینیم که فرصت بهتری است و بنابراین اولویت گذاری می کنیم.

امروز یک سند که ما را راضی کند تا شروع کنیم به عملیات و همه دریک فرصت جمعی حرکت کنیم آماده نیست. سندی که الان استانداربگوید ما غیر از این سند به جایی نمی رسیم واین سند ما را به این نقطه می رساند. مثلا بگوید درسال ۹۵ برش اشتغال را که در لرستان زده اند ۶ هزار سهم خرم آباد می شود ولی من وقتی ازمسئولین می پرسم باید فکرکنند که این ۶ هزار چطور باید اشتغالشان فراهم شود خیلی حرف است چون ما باید اول ظرفیت سازی کنیم بعد متناسب با ظرفیت اشتغالزایی کنیم .

نباید با ادبیات وحرف ولفظ و قافیه و .. مردم را سرگرم کرد

خود من دیگرعلاقمند نیستم که با ادبیات وحرف ولفظ و قافیه و .. مردم را سرگرم کنم چون این دیگر غلط است و امروز به یک نقطه رسیده که جوانان ما دارند پر پرمی شوند و زندگی خیلی از آنها دارد از بین می رود. بیش از این نمی توان معطل ماند.

ما، درحوزه مدیریت اقتصادی باید کاملا تخصصی برخورد کنیم ولی امروز حوزه اقتصاد درگیر مسائل سیاسی است می دانید چرا؟ چون ما در اقتصاد فساد داریم به دلیل اینکه اقتصاد ما، در اختیارقدرتمندان است نمونه اش همین فیش های حقوقی یا ۲۰ هزار میلیارد است. اقتصاد امروز ابزار قدرتی است برای جریانات سیاسی واین ما را به چالش کشیده است. امروز باید عملیاتی کنیم آن گام هایی را که برای اشتغال برداشته ایم .

تولید امروز درگیر بی تدبیری

مدیریت هاست

بامداد لرستان :

به نظر شما زمان آن نرسیده است که تنوعی در صنعت استان شکل گیرد ؟

اصلا صنعتی در استان وجود ندارد که تحول در آن ایجاد شود. صنعت امروز باید پایه اقتصاد باشد اما تولید امروز درگیر بی تدبیری مدیریت هاست . چون اگر تدبیری باشد باید بدانند شرایط چقدرحساس است اگر تدبیر باشد می دانند که امروز حل مسئله کلید مشکل تولید باید چرخ تولید بچرخد تا اشتغال ایجاد شود.

بامداد لرستان:

تدبیر چگونه حل می شود ؟

مدیران ما باید متعهد به این موضوع شوند که حتما اشتغال ایجاد کنند. درد را باید درک کنند که اگر درک کنند قطعا باید استقبال بسیاربیشتروقویتری ازسرمایه گذار انجام شود. شرایطی جذب سرمایه گذار را فراهم کنند. حمایت کنند ازسرمایه گذار. موانع تولید را باید رفع کنند. بانکها نباید به دنبال سرمایه خودشان باشند باید در بانکها معرفت ایجاد شود که به دنبال اشتغال مردم باشند نه سرمایه اشان .

حرف من این است که کارگروه های مختلفی که تشکیل شده ودرگذشته هم بوده فعال شوند. یک همتی لازم است.

بامداد لرستان:

لرستان امروز پایلوت برنامه های اقتصاد ی درکشوراست . استاندارمی گوید بیشتر مدیران استان هنوزپیام اقتصاد مقاومتی را دریافت نکرده اند واصلا نمی دانند یعنی چه، خب اگر نمی دانند یعنی چه چرا مانده اند؟

در حوزه مدیریت هیچکدام از ما علمی فکر نمی کنیم. چنانچه مدیریت قوی شود باید سیستم ارزیابی عملکرد برای ان طراحی کنیم.

حرف شما درست است آقای استاندار باید مبنای ارزیابی عملکرد مدیران را اقتصاد مقاومتی قراردهد. من از همین تربیون ازهمه نخبگان، متخصصین و دانشگاهیان تقاضا می کنم که بیایند تا با کمک هم دریک فرصت کم مسائل را شناسایی وحل فصل کنیم به عنوان مثال یکی از مطالبات مردم ازنمایندگان ومسئولین اصلاح ساختارمدیریت واستقرارمدیریت کارآمد در استان باید باشد اما برای استقرارمدیریت کارآمد سیستم ارزیابی عملکرد نداریم که خود شما وما معترضیم که فلان مدیرعملکردش ضعیف یا قوی است. امروزهمه مدیران وظیفه دارند که درجهت استفاده ازفرصت پیش آمده درحوزه اقتصاد مقاومتی گام بردارند. استاندارباید درعملکرد سالانه مدیران هدف هایشان را طراحی کند خودشان هدفهای سازمان را طراحی کند روی حوزه اقتصاد مقاومتی وپایان سال اروپایی کند که هرکدام ازمدیران چقدرازآن هدفهای پیش بینی شده را محقق نموده اند. باید این کار را انجام شود.

ما، درکشور فکرقانونمند کردن نظام را نکرده ایم. حتما باید نظام را درکشورقانونمند کنیم هم عزل وهم نصبش. کسانی که تخصص دارند نباید درکنج عزلت فقط انتقاد کنند من با خلوص نیت می گوئیم امروزهمه افراد باید پای کار بیایند ما هیچ کاری با تفکر سیاسی افراد نداریم بلکه ظرفیت های علمی افراد مورد نظر است تا گرد هم بیائیم وساعت ها وقت صرف کنیم برای هم استانیهایمان . برای جوانانی که دارند از بین می روند وقت صرف کنیم وبرنامه اجرا کنیم.

یکی از عیوب بزرگ ما این است که رابطه همدلی و همراهی را در رابطه با توسعه تعریف نکرده ایم .باید همدلی را تقویت کنیم . ما توسعه لرستان را درسایه همدلی می بینیم . یکی ازعیوب بزرگ ما این است که رابطه همدلی وتوسعه را درست تعریف نکرده ایم دراستان . توسعه درهمیشه درجایی توسط مردم صورت می گیرد که مردم آن منطقه هم جهت وهمراهند.

بامداد لرستان:

اینکه می گوئید بیایند و بنشینند کجا باید بیایند و این افراد چه کسانی هستند ؟

ما بخشی ازکارگروه ها را خودمان داریم انجام می دهیم اما بخش های تخصصی مثل اتاق بازرگانی ، نظام های مهندسی، حوزه های اقتصادی شامل NGO ها وخانه کشاورز باید ازظرفیت های ما استفاده کنند هم خود دولتمردان درشوراهای مختلف. ما داریم بخشی از کاررا انجام می دهیم ودراین راستا تشکیل کارگروه داده ایم که حدود ۱۵ روز دیگر تکمیل می شوند دراین راستا هم مکان داریم و ازظرفیت نخبگان استفاده خواهد شد و شکی درآن نیست.

بامداد لرستان:

کارشناسان را چطور باید شناسایی کرد؟

استاندارباید کسانی را مامورکند درحوزه صنعت وسرمایه گذاری که افراد توانمند را شناسایی کند چه درحوزه مدیریت وچه مشاورین . یک مسئله دیگراین است که اگر می خواهیم تحولی درحوزه های مدیریت اقتصادی ایجاد کنیم باید برپایه خود مردم ، نخبگان ومتخصصین استان باشد خارج ازاستان نیست.

نبایددلخوش کنیم به اینکه وزیرکشوری می آید تحولی دراقتصاد ما ایجاد می شود. این آمدن ها را فرصت بدانیم اما خودمان را آماده کنیم. دراین راستا ما داریم به وظیفه خود عمل می کنیم وبا استاندار وفرمانداران درحال مذاکره هستیم.

به نظرمن تنها راه برون رفت این است که بیکارننشسنیم ومدیریت کنیم ومتمرکز کنیم این مدیریت را تا ازنتایج این دورهمی ها تیمی حاصل شود

بامداد لرستان:

به نظر می رسد معرفی افراد برای کار گروه ها بر اساس تخصص نیست یعنی شناسایی نخبگان برای شرکت در کار گروه ها بحثی است که حلقه مفقوده است . برای حل این مشکل چه برنامه ای دارید؟

ما چون خودمان دولتی نیستیم به دنبال کسانی هستیم که نخبه اند ومی خواهیم از توان افراد در جهت همیت منطقه ای اشان استفاده کنیم می خواهیم از تخصص افرادی که تعصب استان را دارند درجهت توسعه استان استفاده کنیم وبا قاطعیت می گویم امروزبخش عمده ای ازنخبگان ما آماده اند برای خدمت به مردم چون بدون دریافت کمترین هزینه ای می روند ودرکارگروه ها شرکت می کنند.

بامداد لرستان:

شما به عنوان یک نماینده مجلس نظرتان راجع به دوسال سربازی و اینکه سربازان در راستای تخصصشان بکار گرفته نمی شوند چیست؟ ما داریم جوانانی که فوق لیسانس بانکداری دارد و میرود در اداره ای راننده می شود!

ما نیامده ایم که منابع را متناسب با اشتغال مدیریت کنیم منابع در کشور ما انسان است . جوان است که متاسفانه نتوانسته ایم آن را مدیریت کنیم که در این راستا ایراد و سوال شما کاملا درست است درکشورما امروزه چون منابع خوب مدیریت نشده اند درجهت اشتغال نیز حرکت اساسی صورت نگرفته است وچون ظرفیت اشتغال برای کشورمطلوب نیست ناچاریم این وضعیت را تحمل کنیم .

ازطرفی ما درگیریک گذردراقتصاد دولتی به بخش خصوصی که ازآن طرف اقتصاد یا بنگاه های دولتی نا کاآمدند وازاین طرف اقتصاد خصوصی هنوزآماده نیست برای اشتغال که این گذرفعلا برای ما سرگردانی ایجاد کرده است بلاخره درخصوص سربازی باید گفت ما درزمره کشورهایی هستیم که سربازی درآنها اجباری است و باید دوسال انجام شود. اما می شود ما ظرفیت این دو سال را تبدیل کنیم به تجربه ، به دوسال کارآموزشی ، خود شما که پیشنهاد دهنده این مسئله اید باید بنشینید وفکرکنید که درمجلس می شود چه کارهایی انجام داد که تبدیل به قانون شود.

 

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image image 2 (05) 139402031245348425156094

یک دیدگاه