تاریخ خبر: ۱۰ آذر ۱۳۹۴

شوق

محسن زینعلی
تا در سر من شوق رسیدن به تو دار است
هر برگ از این شاخه پر از حس بهار است
از سرخی دستان پر از وسوسه دیدم
چیزی که پس از جاذبه افتاده انار است
ای آئینه ها بغض نگیرید از این پس
کی صورت زیبای شما جای غبار است
ابری نشدم تا که بگویم غم دل ، نه ؟!
در کاسه بی صبری ما شعر به بار است .
آهسته نوشتم غزلی با دل تنگم
این بوسه همان خاطره های لب یار است.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

شعر قلم 6 (7) 6 (06)

یک دیدگاه