تاریخ خبر: ۱۷ آذر ۱۳۹۴

طواف عشق به گِرد شمع جانان وقتی رنگ و زبان، ملیت انسانها رنگ می بازد

به اربعین می رسیم و این چند سال اربعین حسینی( ع) درمملکت ما وکشور عراق رنگ و بویی خاص دارد وشور و شعوری که درآن نهفته است میلیونها تن ازمردم را به سمت بارگاه عشق و قبله ی دلها یعنی کربلا می کشاند.
دراین میان مردم لرستان نیز مثل همیشه اینجا هم در بروز شوروشعور خود سنگ تمام گذاشته اند.
لرستان سرزمین دلهای پاک، یک دست شیعه وپیرو است. مردمی که حرف دل وزبانشان دربیان محبت خاندان نبوت و امامت یکی است، بی شائبه و بی غل وغش.
راستی هیچ فکر کرده ایم و بخصوص مدیران عالی استان وکشور ما به این اندیشیده اند که همین خصلت مردم لرستان چه فرصت وتوانایی بی نظیری است!؟
باید اذعان کنیم که هنوز نه این توانایی بالقوه را خوب شناخته ایم و نه خوب ازآن به نفع توسعه استان مدد گرفته ایم ونه چنان که شایسته ی چنین روحیه ای است درخدمت به این مردم پاسخ حضور همیشگی آنان را داده ایم!
بگذریم که این بحث مجال دیگری را می طلبد و اما اربعین:
اینک اربعین به فرصت بی بدیلی برای نمایش قدرت مسلمین بدل شده است به نیکی باید گفت که جز محبت اهل بیت (ع) و بخصوص حضرت امام حسین (ع) هیچ عامل دیگری نمی تواند چنین وحدت و یکپارچگی را ایجاد کند.
کدام انگیزه می تواند میلیونها انسان را به سمت مرزهای کشورخود بکشاند که با شوق وشور خواستارورود به کشوری دیگری برای نشان دادن ارادتی خالصانه باشند؟ موضوعی که دنیا درتحلیل آن عاجز مانده است!
یک انگیزه، یک هدف، یک حرف و… انسانهایی شیفته را به یک نقطه می کشاند ، نقطه ای که شمع جانها درآنجا نورافشانی می کند واینان ، همین مردم، پروانگانی هستند که می روند تا به گِرد شمع جانان طواف عشق کنند.
این اجتماع بی نظیر وکم سابقه بی شک شکستی مهلک را برکسانی وارد می کند که دردنیای ذهن های منجمد خود عناصری چون طالبان وداعش را عروسک وار، به رقص وا می دارند.
و اربعین نقطه اتصال دلهاست. اربعین اینک رستاخیزاست. رستاخیزی که در آن مردان وزنان عدالت جو و صلح طلب به پا می خیزند و به حرکت در می آیند تا زائر امامی شوند که در مسلخ عدالت وصلح جان برسرپیمان با خدای خود نهاد.
هنوزدرهیچ نقطه ای ازدنیا ودرهیچ لحظه ای از زمان چونان ظهرعاشورا آزادگی و آزادی و صلح جویی فریاد نشده است! دررستاخیز اربعین که اینک آغاز شده و در روز اربعین به اوج می رسد رنگ و زبان وملیت انسانها رنگ می بازد وهمه یک رنگ را می پذیرند، رنگ عشق. به یک زبان حرف می زنند، زبان عشق. وهمه اهل یک کشورند، کشور عشق
این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست.
این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

سیل1 حمید ایزد پناه ذباح

یک دیدگاه