تاریخ خبر: ۱۷ آذر ۱۳۹۴

سحاب رحمت

پرازلطافت شبنــــــم پراز بهـــاری تو
همیشه شوق شکفتن به سیـنه داری تو
برای من که کویری دل وغـم انگیزم
زلال جــــاری پرشور چشـــمه ساری تو
اگرچه رفته زدستم قراروتاب و شکیب
کـــــــــــــبوتردل بی تاب را قـــــــــــراری تو
ضریح مهــــرتوراعاشقانه می بوسم
که هشتمین مه توحـــــــــید در مداری تو
بباربرسرما ای سحاب رحمت عشق
که عاشقان همه را لطف بی شماری تو

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

پارسایی شاعر 5 (7) a

یک دیدگاه