تاریخ خبر: ۱۷ آذر ۱۳۹۴
انتقاد شدید تماشاگران فوتبال لرستان ازکمیته های انضباطی واستیناف فدراسیون فوتبال آقای وزیر: درخصوص تیم خیبر عدالت رعایت نمی شود

انتقاد شدید تماشاگران فوتبال لرستان ازکمیته های انضباطی واستیناف فدراسیون فوتبال آقای وزیر: درخصوص تیم خیبر عدالت رعایت نمی شود

به دنبال حق خوری هایی که این روزها کمیته های انضباطی واستیناف فدراسیون فوتبال درحق تیم فوتبال خیبرخرم آباد می کنند وبه ناحق این تیم را با جریمه های سنگین ازروند رو به رشد خود بازمی دارند طرفداران این تیم ضمن انتقاد شدید نسبت به صدوررای های ناجوانمردانه از جانب این دوکمیته ، ازوزیرورزش وهمچنین مسئولین استان خواستند تا درخصوص این ناعدالتی ها پیش قدم شوند واجازه ندهند این آقایان پشت میز نشین با کوچکترین حرفی نسبت به تضعیف این تیم ریشه دارمردمی اقدام نمایند . واما دراتفاق ناشایستی که دربازی دوتیم آلومینیوم هرمزگان وخیبرخرم آباد به وقوع پیوست ما هم قبول داریم که از جانب تماشاگری اشتباه فاحشی صورت گرفت ودریک جریان ناخواسته با پرتاب سنگ سربازیکن آلومینیوم هرمزگان مجروح شد و.. اما درآن هنگام نماینده فدراسیون وقاضی میدان درحضورخبرنگاران اعلام داشتند تیم آلومینیوم هرمزگان حاضربه ادامه آن یک دقیقه وقت اضافه بازی نیست وما هم بازی را قطع کردیم وپس از آن ماجراکمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با دریافت گزارش داور ونماینده فدراسیون درخصوص آن بازی رای خود را مبنی بر۲ جلسه بازی بدون تماشاگرو مبلغ بیست میلیون تومان وهمچنین بازی را ۳برصفر به سود تیم خیبراعلام کرد و..
اماحال کمیته استیناف بدون اینکه تحقیق وبررسی ماجرا را ازسوی مسئولین استان لرستان داشته باشد یکطرفه نتیجه را به سود تیم هرمزگانی تغییر داده است ؟! حال سوال اینجاست که چرا کمیته استیناف فقط به حرف هرمزگانی ها وقاضی میدان ونماینده فدراسیون که دراین کمیته حاضروگویا حرفشان را پس گرفته اند و۱۸۰ درجه تغییر مواضع داده اند اکتفا نموده چرا کمیته استیناف نظرش رااز نیروی انتظامی لرستان که امنیت ورزشگاه را برعهده داشت نخواسته اند به عقیده شما نظر نیروهای امنیتی محترم است یا داور ونماینده فدراسیون که تشخیص آنان برای خودشان فقط خوب است ؟!
به هرشکل با این ترفند ها دستانی پشت پرده هستندکه درپی تخریب تنها نماینده لرستان هستند تااین تیم را دوباره راهی دسته پایین ترکنند وسخنی دیگر شما اگر عدالت را رعایت می کنید درخصوص اتفاقات دیگرورزشگاه های کشور هم اینگونه جدی تصمیم بگیرید بچه های ما که از جعبه جادویی ودرسایر بازیها شاهد اتفاقاتی هستند که هرگز درورزشگاه تختی خرم آباد رخ نداده است .
آقایان ازمن نگارنده به شما نصیحت لرستان دارای بهترین تماشاگران فوتبال ایران است اما اگر کسی با جوسازی ها وهمچنین ضعف داوری که همیشه ازچشمان شما بدور مانده است و درخصوص واقعیت ها چشم پوشی کرده اید نه تماشاگران لرستانی بلکه دردیگر شهرها هم شاهد ناهنجاریهایی خواهیم بود بنابراین پا روی حق نگذارید وعادلانه قضاوت کنید زیرا حق تیم خیبر نبود که اینگونه جریمه شود بلکه اگر پیش خدا می خواهید روسفید باشید وعدالت رارعایت کرده باشید باید تیم هرمزگانی که درخانه لرستانی ها به قوم لرتوهین کردند ودرمقابل خنده تحویل گرفتند را جریمه سنگینی می کردید که اینگونه نشد ولرها دراین گیرودارهم فحاشی تحویل گرفتند وهم جریمه سنگین شما که بدون شک درنزد خداوند پنهان نخواهد ماند.
روی ضعف داوری خیبر خرم آباد۱۰ میلیون ریال دیگر جریمه نقدی شد
سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعلام کرد دردیدار تیم های خیبر خرم آباد و شهرداری اردبیل که درورزشگاه تختی خرم آباد برگزار شد ازسوی تماشاگران خیبرخرم آباد تخلفاتی مبنی براهانت به داور بازی رخ داد وبراین اساس کمیته انضباطی تیم خیبر خرم آباد را طبق بند ۱۲ ماده ۴۰ و ۷۹ آیین نامه انضباطی به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد ورای صادره از سوی کمیته انضباطی قطعی است.
توضیح خبرنگار بامدادلرستان : دراین دیدار قبل از هرچیز دیگری باید از نظم خوب ورفتار شایسته تماشاگران خرم آبادی تشکرکرد ،متاسفانه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بجای اینکه از کمیته داوری بخواهد ضعف داوری رابرطرف کند تا جو ورزشگاه ها مسموم نشود، خودسرانه اقدام به جریمه تیمها می کند! داوران اگر قضاوت خوبی داشته باشند به هیچ عنوان گرفتار شعارهای تماشاگران نخواهند شد به هرجهت آنچه راکه ما دردیداردوتیم خیبرو شهرداری اردبیل شاهد بودیم قضاوت نادرست قاضی میدان درچندین نوبت بود که داد تماشاگران درآورد.
که این را هم باید بحساب ناعدالتی هایی که این روزها برعلیه تیم خیبرمی شود گذشت.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

نیکبخت 4_710539855938977813

یک دیدگاه