تاریخ خبر: ۲۴ آذر ۱۳۹۴

باید برای بیکاری فکری کرد

باید برای بیکاری فکری کرد.
می دانیم که این یک مشکل اجتماعی است که درهمه ی کشوروبلکه خیلی از نقاط جهان دامنگیراست، اماگلوی استان ما لرستان را خیلی می فشارد.
دوستدارآن نیستیم که نقاط منفی رافریاد کنیم وازطرفی دوست نداریم همه چیز را گل وبلبلی نشان بدهیم اما، بایدواقعیت ها را بپذیریم. براساس واقعیت ها برنامه ریزی کنیم و بدنبال راه حل منطقی برای مسائل و مشکلات اجتماعی باشیم.
سالهاست چه مدیران استان وچه آنها که به عنوان میهمان ورهگذر به استان ما می آیند ازتوانایی بالقوه ی لرستان درگردشگری سخن می گویند که می تواند بخش مهمی از مشکلات استان را درزمینه اقتصادی و بخصوص اشتغالزایی حل کند ما هم می دانیم!
ما هم می دانیم که توسعه گردشگری بعنوان یک توان بالقوه اگر به فعل درآید می تواند با به راه انداختن موج تعاملات وبه قول لری خودمان «آروبروت » فرهنگی ـ اجتماعی تحولات فرهنگی را به ارمغان بیاورد.
ماهم می دانیم که اگراستان ازگذرگاه گردشگران به مقصد گردشگران تبدیل شود می تواند اقتصاد را هم پویا کند وما هم می توانیم با تولید و فروش محصولات و صنایع دستی مختص استان به درآمد برسیم وبغیرآن داشته های فرهنگیمان را صادرکنیم.
ماهم می دانیم که امروزه کشورهای مختلف دنیا ازراه گردشگری وفروش صنایع دستی به اقتصاد خود رونق می دهند و…
اما، ما، فقط می گوئیم که فلان توانایی و بهمان پتانسیل را داریم.
آیا وقت آن نرسیده تا به برنامه ریزی برای بهره گیری ازاین داشته ها وتوانمندیها اقدام کنیم؟
آیا نباید اداره کل میراث فرهنگی و… نسبت به تدوین یک برنامه جامع ومنطقی برای آینده اقدام کند؟
البته نمی گوئیم اینکارنشده است؟ لکن باید برای عملیاتی شدن این برنامه ها باید هرچه زودتر بجنبیم و گرنه در این بخش عقب ماندگی ها را جبران کردن کارآسانی نیست؟!
آنچه مسلم است هنوزنان حاصل ازچرخش پولی دراین حوزه برسرسفره لرستانی ها نیامده است، درحالی که می شود اقتصاد را برپایه این پدیده ی عظیم چرخاند وما ازآن بی نصیب مانده ایم.
با دنیا کاری نداریم. دراستانهای دیگرچکار می کنند که ما نکرده ایم؟ . روی این موضوع فکر کنیم وبرنامه داشته باشیم. اندیشیدن پیرامون این موضوع و طراحی یک برنامه مدون کاری است که باید با مشورت آگاهان صورت بگیرد.
متاسفیم که بگوییم درسالهای گذشته نتوانسته ایم آنچنان که باید خودمان را به دنیا وبلکه به همین ایران خودمان هم خوب بشناسانیم.
جاذبه های لرستان درحوزه مردم شناسی ، از زبان و لباس گرفته تا شیوه های زندگی و معیشتی تامراسمات سوروسوگ همه وهمه می تواند برای اقصی نقاط جهان جالب باشد.
فرهنگ تغذیه درلرستان براساس سلامتی می چرخد که همین خود یک عامل برای معرفی استان است.
هنوزنتوانسته ایم روی یک سوغات خوب کارکنیم، راستی چرا باید دردروازه های مرکزاستان ما سوغات فلان استان را بفروشند؟ نه سوغات لرستان را.
امیدکه به این سوال ها فکرکنیم وهمه یاری نمائیم تا اقتصاد پویای گردشگری راهش را بداخل استان مان بازکند.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

ذباح حمید ایزد پناه

یک دیدگاه