تاریخ خبر: ۲۴ آذر ۱۳۹۴
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی لرستان ازطرح هایی که توسعه محورهستند حمایت  می کنیم

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی لرستان ازطرح هایی که توسعه محورهستند حمایت می کنیم

ازجمله عوامل اساسي درتوسعه وپيشرفت درجهان امروز، اهتمام به تحقيق ونوآوري هاي
علمي وبكارگيري نتايج آن درحل مسائل ومشكلات سازمانها وجوامع بشري است ، بخاطر آنکه تحقيقات امري ضروري واز محورهاي اصلي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تلقي مي گردد.
دراين راستا توسعه و نهادينه شدن پژوهش به سه عامل مهم اراده ملي ، تأمين و تهيه امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب براي ترويج و توسعه فعاليتهاي پژوهشي و همكاري مراكز تحقيقاتي آموزش عالي با واحدهاي تحقيق و توسعه مؤسسا ت بخش خصوصي وسازمانهاي دولتي جهت رفع عارضه هاي سازماني وتقويت روحيه پژوهشگري درآنها بستگي دارد .
بنا به توصيه ها وتأكيدات مقام معظم رهبري درامر پژوهش ، تحقيقات و نوآوري بعنوان محور فعاليتهاي كشور، حمايت و توجه ويژه به اين حوزه دركليه مراكز آموزشي و پژوهشي و سازمانها به صورت مستمر ضروري است ، زيرا با گسترش فعاليتهاي تحقيقاتي در سازمانها و تبديل ايده ها به محصولات و روشهاي جديد، تصميمات مبتني بر واقعيات درجهت حل مسائل ومشكلات نظام اداري و اجرايي اتخاذ مي شود كه درنهایت دستيابي به توسعه همه جانبه كشور را فراهم نمايد.
پژوهش پایه‌ای می‌تواند زمینه «پژوهش کاربردی» را فراهم آورد، اما در وهله اول متوجه کاربرد آن در زندگی انسان‌ها نیست. در حالی که پژوهش‌های کاربردی دارای جنبه عملی و مستقیما متوجه حل مشکلات جامعه و بشریت می‌باشند.
پژوهش یکی ازاساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت وتوسعه ی همه جانبه ی یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است.
بنابر این نوع سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود.
ازاین رو یکی ازعوامل اساسی پیشرفت درکشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصولاً پیشرفت وتوسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه ی کشورهای پیشرفته در نتیجه ی سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است.
حجم وسیع پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه یافته ی صنعتی گویای این واقعیت است.
پژوهش دانش نو می‌آفریند.
ـ پژوهش امکان کشف کاربرد تازة دانش کهن را فراهم می‌سازد.
ـ پژوهش به آموزش بهتر می‌انجامد، چرا که دانش نو و برنامه‌های آموزشی، مکمل یکدیگرند.
ـ پژوهش می‌تواند منبع درآمد باشد. پژوهشی که سرمایه‌ای برای انجام آن در نظر گرفته می‌شود یک منبع مالی است.
و…..
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی، به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، روز ۲۵ آذر از سوی «شورای فرهنگ عمومی کشور» به نام روز پژوهش نام‌گذاری شد.
وزارت علوم تحقیقات وفناوری نیز ازسال ۱۳۷۹ چهارمین هفته آذرماه را به نام هفتة پژوهش نام‌گذاری کرد و ازسال ۱۳۸۴ این نام به «هفته پژوهش و فناوری» تغییر یافت.
ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران و تجلیل ازپژوهشگران برتر، شناسایی وطرح مشکلات و چالش‌های پیش روی و ارتقای سطح پژوهش و فناوری درکشور ازجمله اهداف این اقدام بود.
دراین راستا هرسال مراسم هفتة پژوهش با مشارکت بیشتر دستگاه‌ های اجرایی کشور برگزار می‌شود.
اما هفته پژوهش امسال با سایر سالهای گذشته تفاوت فاحشی داشت.
دراین سال اداره کل راه وشهرسازی لرستان که سالهای متمادی است درعرصه عمران وتوسعه راهها و پروژه های عمرانی دراستان گوی سبقت را ازسایر دستگاه ها ربوده است، در عرصه پژوهش هم با رونمایی از سامانه پیش نشانگر زمین لرزه بر پایه سنجیده های الکترومغناطیسی جهت محافظت بهینه ازسیستم های حمل و نقل ریلی کشور برگ زرین دیگری را در کارنامه مهندس ملکی مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان وهمکارانش ورق زد.
همزمان با آغاز هفته پژوهش وافتتاح نمایشگاه هفته پژوهش دردانشگاه لرستان ازسامانه پیش نشانگر زمین لرزه بر پایه سنجیده های الکترومغناطیسی جهت محافظت بهینه ازسیستم های حمل و نقل ریلی کشور با حضورمهندس بازوند استاندار لرستان ، مهندس شاهرخی معاون سیاسی ، امنیتی استانداری ، مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان، روسای دانشگاه های استان، مدیران دستگاه های اجرایی و دانشجویان رونمایی شد.
مدیر پروژه سامانه پیش نشانگر زمین لرزه بر پایه سنجیده های الکترومغناطیسی جهت محافظت بهینه ازسیستم های حمل ونقل ریلی کشور که دراین روز تحسین استاندارلرستان وهمراهان رابدنبال داشت با بیان این مطلب که این طرح مشترک حدود یکسال پیش با همکاری جهاد دانشگاهی واداره کل راه وشهرسازی لرستان آغازشده است، گفت: ما با همکاری سازمان زمین شناسی درفکر ایجاد یک سامانه برای سنجش مغناطیسی گسل ها افتادیم .
مهندس محمد صارمی افزود: علائم ثبت شده درسازمان زمین شناسی ما را برآن داشت تا این علائم را به صورت گرافیکی نشان دهیم.
وی ادامه داد: درهمین راستا با توجه به اینکه هدف ما حمل و نقل ریلی استان بود اولین کاری که صورت گرفت نقشه راه آهن استان نمایش وسپس به صورت گرافیکی طراحی شد ، سپس بررسی کردیم ببینیم که از گسل های موجود استان کدام به راههای ریلی برخورد می کند.
مدیرپروژه سامانه پیش نشانگر زمین لرزه عنوان داشت: اطلاعات جغرافیایی بدست آمده را بصورت گرافیکی نمایش دادیم وداخل نرم افزار به نحوی طراحی شد که قابلیت تغییررنگ و حذف و اضافه شدن را دارند و این را اضافه کردیم که براساس هشدارهای دریافتی ازسازمان زمین شناسی رنگ گسل ها را تغییر بدهیم. به صورتی که اگرخطر بالا باشد رنگ گسل ها قرمز و اگر پایین باشد رنگ گسل ها به رنگ سبز خواهد بود .
صارمی گفت: ما بصورت رابط بین سازمان زمین شناسایی و راه آهن هستیم و این سامانه این قابلیت را دارد که اگر قطاری به گسلی که خطر ناک است نزدیک شود علائم هشدار را نشان می دهد.وی دیگر قابلیت های این سامانه را اعمال آن به سازمان مدیریت بحران کشور دانست و گفت: این سامانه علاوه بر نشانگری زلزله می تواند با تأمین اعتبار سایر بحرانهای دیگر نظیر سیل ، آتش سوزی و … را نیز نشان دهد .
مدیر پروژه سامانه پیش نشانگر زمین لرزه افزود: طراحی این سامانه حدود ۱۴ ماه طول کشید که جا دارد از اداره کل راه و شهرسازی به خاطر اعتماد و همکاری آنان تشکر کرد .
در ادامه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: این طرح مربوط به طرح های پژوهشی سال ۹۲ است که با اجرای فراخوان به تمام دانشگاه های سطح کشور از بین ۱۵۵ طرح پژوهشی به عنوان طرح کاربردی انتخاب شد.
مهندس ناصرخاکی پورتصریح کرد: از بین ۱۵۵ طرح پژوهشی ۴۵ طرح انتخاب و به کمیسیون تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی ارسال گردید که در بررسی های به عمل آمده ۱۵ طرح تصویب گردید وطرح سامانه پیش نشانگر زمین لرزه بر پایه سنجیده های الکترومغناطیسی جهت محافظت بهینه ازسیستم های حمل و نقل ریلی کشور به عنوان طرح برتر و کاربردی تر انتخاب گردید و مورد حمایت این اداره کل قرارگرفت.
وی گفت: برای اجرای این طرح ۶۸۲ میلیون ریال اداره کل راه وشهرسازی لرستان هزینه کرده است .
معاون پشتیبانی وتوسعه منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی لرستان ادامه داد: پژوهش از کلیدی ترین محورهای توسعه است که این اداره کل فعالیت های خود را براساس تحقیقات علمی و پژوهشی بنیان نهاده و ازطرح هایی که توسعه محور هستند حمایت خواهد کرد.
مهندس خاکی پورگفت: اداره کل راه وشهرسازی استان با مدیریت مهندس ملکی عملکرد قابل قبولی را در بحث پژوهش و بها دادن به پژوهشگران به اثبات رسانده و رونمایی ازسامانه پیش نشانگر زمین لرزه برپایه سنجیده های الکترومغناطیسی جهت محافظت بهینه ازسیستم های حمل و نقل ریلی کشور گواهی معتبر از این ادعاست. استاندارلرستان:
همه دستگاه های اجرایی استان مکلف‌ به حمایت و استفاده از طرح‌های پژوهشی محققان، پژوهشگران، مخترعان و ایده پردازان استان هستند
همزمان با آغازهفته پژوهش امسال با شعار«پژوهش وفناوری، عزم ملی ورویکرد جهانی» نمایشگاه پژوهش، فناوری، فن‌بازار، اشتغال و کارآفرینی لرستان درمحل دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان با حضور استاندارلرستان افتتاح شد.
درحاشیه آغازبه کاراین نمایشگاه استاندارلرستان گفت: دراین نمایشگاه جوانان با ارزش وبا دانش کارهای خوبی انجام داده‌اند که مایه دل‌گرمی وپیشرفت استان خواهد بود.
هوشنگ بازوند با بیان این‌که توسعه پایدار پارامترهای مختلفی دارد افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشی می‌توانند سرعت توسعه را چند برابرافزایش دهند واصطکاک مسیر توسعه را کاهش دهند.
وی عنوان داشت: بحث تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی نخبگان استان باید موردتوجه قرار بگیرد تا زمینه توسعه و پیشرفت استان فراهم شود.
استاندارلرستان تصریح کرد: زمانی می‌‌توان ازتوسعه سخن به میان آورد که علم و دانش پژوهشگران، درجامعه به کارگرفته شود و نیز بحث تجاری‌سازی اختراعات آنان موردتوجه قرار بگیرد.
بازوند با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی استان لرستان مکلفند از طرح‌های پژوهشی محققان، پژوهشگران، مخترعان و ایده پردازان استان استفاده کنند، عنوان کرد: درراستای حمایت از پژوهشگران استان لرستان، باید تسهیلاتی با بهره کمتر ازچهار درصد دراختیار پژوهشگران قرار بگیرد تا بحث تجاری‌سازی طرح‌های خود را پیش ببرند.
وی بیان کرد: رایزنی‌هایی با بانک‌های استان انجام‌ شده تا تسهیلات کم‌ بهره در اختیار نخبگان و پژوهشگران قرار دهند، امید است با همکاری بانک‌ها، این مهم محقق شود.
استاندارلرستان خاطرنشان کرد: باید دانشگاه ها در توسعه استان نقش ایفا کنند، در غیر این صورت همه مدیریت‌ها بر اساس سعی و خطا انجام می‌شود و پیشرفتی نیز برای استان حاصل نمی‌شود.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image image

یک دیدگاه