تاریخ خبر: ۲۴ آذر ۱۳۹۴
تشکیل شعبه ویژه  رسیدگی به پرونده های بدحجابی  دردادگاه عمومی خرم آباد   افراد بدحجاب با برخورد قانونی و قاطع دستگاه قضا مواجه می شوند

تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های بدحجابی دردادگاه عمومی خرم آباد افراد بدحجاب با برخورد قانونی و قاطع دستگاه قضا مواجه می شوند

رییس کل دادگاه عمومی وانقلاب شهرستان خرم آباد ازتخصیص شعبه ویژه در دادگاه های عمومی خرم آباد در رابطه با پرونده های بدحجابی خبر داد.
حسین رضا دلفان بی حجابی درجامعه را جرم دانست وافزود: با توجه به اینکه انجام فعالیت های فرهنگی در جامعه مفید ومثمر ثمراست چنانچه اندک افرادی بخواهند مظاهر علنی بی حجابی را درجامعه اشاعه دهند، با برخورد قانونی و قاطع دستگاه قضا مواجه می شوند.
وی با اشاره به اینکه مردم لرستان معتقد وپایبند به اصول وعقاید شرعی هستند اظهار کرد: چنانچه اندک افرادی بخواهند مظاهر علنی بی حجابی را در جامعه اشاعه دهند، با برخورد قانونی و قاطع دستگاه قضا مواجه می شوند.
وی با بیان اینکه شعبه ویژه ای به بحث بی حجابی و مظاهرآن اختصاص داده شده است تصریح کرد: شعبه ۱۰۷کیفری دادگاه خرم آباد در کوتاه ترین زمان ممکن به پرونده های ارجاع شده در این زمینه رسیدگی می شود.
دلفان افزود: کسانی که بدون حجاب شرعی درمعابروانظارعمومی ظاهر شوند، از ۱۰ روز تا دو ماه حبس و یا به جزای نقدی محکوم می شوند.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

میرعمادی 2181102 بازوند image

یک دیدگاه