آرامستان

زمین برای دفن اموات در خرم آباد تا ۴ سال آینده دیگر وجود ندارد

زمین برای دفن اموات در خرم آباد تا ۴ سال آینده دیگر وجود ندارد

زمین برای دفن اموات در خرم آباد تا ۴ سال آینده دیگر وجود ندارد مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری خرم آباد گفت: حداکثر تا چهار سال آینده دیگر زمینی برای دفن اموات در خرم آباد وجود نخواهد داشت.  مهرداد سیاهپور ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه ساماندهی گلزارهای شهدای لرستان نبود زمین کافی برای دفن اموات […]

بابا رکن الدین پیر طریقتی که در آرامستان تخت فولاد آرمیده کیست؟  «جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی»

بابا رکن الدین پیر طریقتی که در آرامستان تخت فولاد آرمیده کیست؟ «جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی»

بابا رکن الدین پیر طریقتی که در آرامستان تخت فولاد آرمیده کیست؟  «جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی» به قلم استاد ایرج کاظمی اواسط قرن هفتم هجری قمری که مقوله تصوف وعرفان هرکدام راه خود را گرفته و به دو طریقه مختلف  با  برخی تفاوت های  راهبردی دراذهان پیروان خود ذهنیت وبعد عنیت […]