اجتماعی

ساختمان درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان پلدختر افتتاح شد

ساختمان درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان پلدختر افتتاح شد

ساختمان درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان پلدختر افتتاح شد ساختمان درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان پلدختر با حضور مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به بهره‌برداری رسید. درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان پلدختر صبح امروز با حضور سید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ، مدیر تأمین اجتماعی لرستان و جمعی از مسئولان استان به بهره‌برداری رسید. برای ساخت […]

ورزش همگانی سمبل امنیت اخلاقی واجتماعی /بقلم جواد سلیمانی

ورزش همگانی سمبل امنیت اخلاقی واجتماعی /بقلم جواد سلیمانی

ورزش همگانی سمبل امنیت اخلاقی واجتماعی بقلم جواد سلیمانی ازوظایف دولتها وشهرداریها اجرای صحیح مبلمان شهری است که یکی ازاجزای مبلمان شهری توجه ویژه به امرورزش همگانی است. توجه به امرورزش همگانی موجب تشویق وترغیب اعضای جامعه برای رفتن به سمت ورزش می شود که درنهایت به بسط وتوسعه این موارد به سمت جامعه ای […]

کتاب تاریخ جهانگشای نادری  بررسی تحولات سیاسی اجتماعی دوران کوتاه  سلسله افشاریه

کتاب تاریخ جهانگشای نادری بررسی تحولات سیاسی اجتماعی دوران کوتاه سلسله افشاریه

 کتاب تاریخ جهانگشای نادری  بررسی تحولات سیاسی اجتماعی دوران کوتاه  سلسله افشاریه استاد ایرج کاظمی دوخصلت اند نگهبان ملک و ياوردين به گوش جان تو پندارم اين دو گفت خداي يکي که: گردن زورآوران به قهر بزن دوم که از در بيچارگان به لطف درآي عمل بيار که رخت سراي آخرتست نه عود سوز به […]