از

شروع طوفان

شروع طوفان امیر وحیدی میان آتش و باران، مرا صدا می کرد کسی که دلهره هایش، شروع طوفان بود و بیت بعد که باران گرفت و شاعر مُرد و اشک های زیادی که زیرِ باران بود کسی شبیه من و ضَجه های تنهایی کسی که مثل نَفَس های من، گریزان بود شبیه یک تنِ بی […]

اسدالهی:مرکز تحقیقات  کشاورزی را به دادگاه می کشانیم

اسدالهی:مرکز تحقیقات کشاورزی را به دادگاه می کشانیم

بدنبال قلع و قمع یک هکتار ازدرختان هلو،  سرپرست سازمان پارکها وفضای سبزشهرداری خرم آباد اعلام کرد: مرکز تحقیقات  کشاورزی را به دادگاه می کشانیم اطلاع رسانی بامداد لرستان ـ  بتول صادقی سرپرست سازمان پارکها وفضای سبزشهرداری خرم آباد درگفتگو با خبرنگار بامداد لرستان گفت: معمولاقطع هردرختی حتی در محدوده حریم شهرخرم آباد مستلزم طرح […]

گزارش تصویری بامداد لرستان از گردهمایی “ماشین باز” های خرم آباد ( سجاد حسن زاده خبرنگار افتخاری بامداد لرستان)

گزارش تصویری بامداد لرستان از گردهمایی “ماشین باز” های خرم آباد ( سجاد حسن زاده خبرنگار افتخاری بامداد لرستان)

گزارش تصویری بامداد لرستان از گردهمایی “ماشین باز” های خرم آباد ( گزارش تصویری از سجاد حسن زاده خبرنگار افتخاری بامداد لرستان) این گردهمایی روز جمعه هفته گذاشته در مکان بام شهر خرم آباد برگزار شد.