اصلاحات

شعور حزبی

شعور حزبی

شعور حزبی بامداد لرستان ۷۴۳ احمدرضا شیری مرحله دوم انتخابات مجلس دهم در راه است و هر یک از افراد جامعه در هیاهوی تبلیغات و نشستهای انتخاباتی بدنبال تعیین کاندیدای مورد نظر خود می باشند. قطعاً شهروندان و رای دهندگان هر یک دارای معیارها و ملاک های متفاوت و بعضاً مشترکی برای تعیین کاندیدای منتخب […]