انتخاب

انتخاب شهردار با رای مردم؛ خوب یا بد؟

انتخاب شهردار با رای مردم؛ خوب یا بد؟

انتخاب شهردار با رای مردم؛ خوب یا بد؟ شهردار به عنوان عالی ترین مقام شهرداری که نهادی عمومی، غیردولتی و محلی است دربیشتر شهرهای جهان به طورمستقیم ازسوی مردم انتخاب می شود، اما درایران و برخی ازکشورها یا ازطریق شوراهای اسلامی یا ازسوی دولت انتخاب و معرفی می شوند. انتخاب مستقیم شهردار ازسوی مردم تابع […]

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان انتخاب شد

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان انتخاب شد

مدیرکل راه و شهرسازی جدید لرستان انتخاب شد مدیر روابط عمومی راه و شهرسازی لرستان گفت: با حکم وزیر راه و شهرسازی علی علیخانی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی جدید لرستان انتخاب شد.   محسن محمدی اظهار داشت: با حکم وزیر راه و شهرسازی علی علیخانی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی جدید لرستان […]