ایرج کاظمی

ایهام و استعاره  در ساختار شعری خواجه شیراز

ایهام و استعاره در ساختار شعری خواجه شیراز

ایهام و استعاره در ساختار شعری خواجه شیراز بیتی ازخواجه شیرازو سه نظریه متفاوت درباره آن این بیت درکمتر دیوانی دیده می شود سپیده‌دم که صبا بوی لطف جان گیرد چمن ز لطف هوا نکته برجَنان گیرد هوا ز نکهت گل درچمن تتق بندد افق ز عکس شفق رنگ گلستان گیرد نوای چنگ بدانسان زند صلای […]

تحولات زبان فارسی در پندار های نثر نویسی

تحولات زبان فارسی در پندار های نثر نویسی

تحولات زبان فارسی در پندار های نثر نویسی/بخش نخست درتعریف زبان بسیارسخن هارفته ونکته ها گفته شده است. یکی ازگفته ها اینگونه است که زبان عبارت است ازیک دستگاه صوتی قراردادی که برای ایجاد تفاهم درمیان مردم به کارمی رود. دستگاه صوتی یک زبان دارای چهارجزء اصلی وسه جزء فرعی یاتبعی است. ازاصواتی که درتکلم […]

آخرین سیاه چادر

آخرین سیاه چادر

آخرین سیاه چادر نقش آفرینی زنان عشیره ای در قوام و پایداری بنیان خانواده درجوامع سنتی قدم خیر کیست؟ درچه برهه ای به دنیا آمد یا به اصطلاح پدید شد؟ اوچه کار کرده بود که زنان دیگر نکرده بودند؟ وی به کدام طایفه وقبیله وتیره وابسته بود؟ چگونه زندگی کرد وسرانجام چگونه مرد؟ اینها وده […]

آخرین خطبه امام علی(ع)/به قلم ایرج کاظمی

آخرین خطبه امام علی(ع)/به قلم ایرج کاظمی

آخرین خطبه امام علی(ع) «شجاعت و بی باکی عزتی است نمایان وجُبن و ترس ذلتی است عیان» این گفته مقتدا ومولایمان امیرمومنان درهمه ادوارتاریخ ودرجهان هستی یک تعبیر دارد و عمومیت آن وگستره چنین اندیشه ای تا بیکران زمان و مکان جاودانه است و بی بدیل. نکته ای که در تاریخ اسلام به عنوان یک […]

موسیقی لرستان، اصالت سور و سوگ این دیار است

موسیقی لرستان، اصالت سور و سوگ این دیار است

موسیقی لرستان، اصالت سور و سوگ این دیار است استفاده از موسیقی در لرستان از تولد تا مرگ در زندگی مردمان این سرزمین، بیانگر اصالت دیرین موسیقی در فرهنگ و تمدن کهن این منطقه است. موسیقی لرستان دقیق تقسیم‌بندی شده تا هر مراسمی که بیانگر دوره‌ای و زمانی خاص از زندگی انسان‌هاست را بتواند همراهی […]

بابا رکن الدین پیر طریقتی که در آرامستان تخت فولاد آرمیده کیست؟  «جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی»

بابا رکن الدین پیر طریقتی که در آرامستان تخت فولاد آرمیده کیست؟ «جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی»

بابا رکن الدین پیر طریقتی که در آرامستان تخت فولاد آرمیده کیست؟  «جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی» به قلم استاد ایرج کاظمی اواسط قرن هفتم هجری قمری که مقوله تصوف وعرفان هرکدام راه خود را گرفته و به دو طریقه مختلف  با  برخی تفاوت های  راهبردی دراذهان پیروان خود ذهنیت وبعد عنیت […]

گذر و نظری به قلمرو ادبیات عامیانه  «از حمزه صاحبقران تا امیر ارسالان نامدار» به قلم استاد ایرج کاظمی

گذر و نظری به قلمرو ادبیات عامیانه «از حمزه صاحبقران تا امیر ارسالان نامدار» به قلم استاد ایرج کاظمی

 گذر و نظری به قلمرو ادبیات عامیانه  «از حمزه صاحبقران تا امیر ارسالان نامدار» شماره ۷۴۲ بامدادلرستان به قلم: استاد ایرج کاظمی کلاس چهارم ابتدایی که بودم، شوق وافر وعجیبی به خواندن کتاب هایی مثل امیرارسلان، حسین کُرد، رستم نامه، مختارنامه، اسکندرنامه ونظایر آن داشتم. هرکدام که به دستم می رسید با ولعی تمام وحوصله […]

شعر طنز عیدی خوانندگان خوب بامداد لرستان به قلم استاد ایرج کاظمی

شعر طنز عیدی خوانندگان خوب بامداد لرستان به قلم استاد ایرج کاظمی به پایان سال۱۳۹۴ وآغازسال ۱۳۹۵ خورشیدی نزدیک می شویم. بوی عید همه جا را فرا گرفته ورایحه شام مشتاقان نوروزی را معطر کرده است. ایام عید برای طبقه کارمند ودانش آموزودانشجو وفرهنگیان فرصتی است که فشار کارچند ماه زمستان وکلاس رفتن ودرس گفتن […]

شاپور خواست نام آشنای خاستگاه دلیر مردان لر  در پهن دشت تاریخ ایران باستان / به قلم: استاد ایرج کاظمی

شاپور خواست نام آشنای خاستگاه دلیر مردان لر در پهن دشت تاریخ ایران باستان / به قلم: استاد ایرج کاظمی

شاپور خواست نام آشنای خاستگاه دلیر مردان لر  در پهن دشت تاریخ ایران باستان بقلم استاد ایرج کاظمی  وصف شاپور و لر و قدمت تاریخی آن تا بلندای زمان بر سر هر بازار است. شاپورخواست نام آشنای دیرپای تاریخ سرزمین کهنسال واهورایی ایران باستان است که به نوعی شناسنامه ایران در گذرتاریخ به حساب می […]