بابک ترکاشوند

شعر ((مهتاب خدا))  از بابک ترکاشوند

شعر ((مهتاب خدا)) از بابک ترکاشوند

بامداد لرستان شماره ۷۴۲  ((مهتاب خدا)) بابک ترکاشوند گل سرخ وقتی غنچه می کند تنها همیشه  به همین می اندیشد که درست شبیه غنچه لبهای تو باشد و خورشید در آغاز هر طلوع تنها آرزویش این است که چون گل روی تو همیشه زیبا باشد بوی عطر غنچه لبهای تورا هر صبح نسیم تا دور […]