باغ بی سحر

شعر: باغ هاي بي سحر/نصرت اله مسعودی

شعر: باغ هاي بي سحر/نصرت اله مسعودی

باغ هاي بي سحر           نصرت اله مسعودی زيبا ترين نه! هيچ زني هرگز تو را آنگونه كه تويي نخواهد زاييد وجهان براي هميشه يا ئسه خواهد ماند واين شب كه رنگش يكدست بر پيشاني ام هاشور خورده است چنان قشنگ رنگ ِپرنده وُ ساعت هاي پنج ِبهار را سقط كرده است كه من تمام […]