بامداد لرستان

گذر زمان

گذر زمان انتخابی از دیوان ذو النور شیرزاد ذو النوری از برای غم من صحنه دنیا تنگ است گر علاجش نکنم روز و شب اندر جنگ است باغ و بستان همه از بوی تو سبزند و قشنگ بی رخ ماه تو دنیا همه جا بی رنگ است من از آن کاسه چشم سیه ات می […]

قسمت اول گفتگوی محمد رضا ملکشاهی راد با بامداد لرستان

قسمت اول گفتگوی محمد رضا ملکشاهی راد با بامداد لرستان

روند منطقی در واگذاری اقتصاد به مردم لرستان طراحی نشده است محمد رضا ملکشاهی راد:اقتصاد مقاومتی یک فرصت است باید به این درک برسیم که استان به وسیله خودمان توسعه پیدا کند و نقشه راه را خودمان طراحی کنیم اطلاع رسانی بامداد لرستان ـ بتول صادقی حدود یکسال پیش، قبل از داغ شدن تب و […]