برخورد

برخورد ما با تخلفات خوب است اما، عالی نیست هرچه نظارت بیشتر باشد کار به وقوع تخلف نخواهد انجامید و به مرحله برخورد نمی‌رسیم

برخورد ما با تخلفات خوب است اما، عالی نیست هرچه نظارت بیشتر باشد کار به وقوع تخلف نخواهد انجامید و به مرحله برخورد نمی‌رسیم

برخورد ما با تخلفات خوب است اما، عالی نیست هرچه نظارت بیشتر باشد کار به وقوع تخلف نخواهد انجامید و به مرحله برخورد نمی‌رسیم مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان درنشست خبری با اصحاب رسانه استان با عنوان این مطلب که تخلفات و پرونده‌های تعزیرات حکومتی استان درپنج ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته […]

برخورد جدی با قاچاقچیان در لرستان

برخورد جدی با قاچاقچیان در لرستان

واگذاری کشت گیاهان دارویی در عرصه‌های منابع طبیعی به مردم/برخورد جدی با قاچاقچیان در لرستان مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان گفت: برداشت گیاهان دارویی بدون هماهنگی با منابع طبیعی جرم است و با متخلفان به‌ شدت برخورد می‌شود. شیرزاد نجفی اظهار داشت: هرگونه برداشت گیاهان دارویی بدون هماهنگی با منابع طبیعی جرم است و با […]