تجمع

یک هزار و ۷۰۰خانواده کارگران شهرداری بروجرد چشم انتظار ۶ ماه حقوق معوقه

یک هزار و ۷۰۰خانواده کارگران شهرداری بروجرد چشم انتظار ۶ ماه حقوق معوقه

یک هزار و ۷۰۰خانواده کارگران شهرداری بروجرد چشم انتظار ۶ ماه حقوق معوقه در حال حاضر یک هزار و ۷۰۰ خانواده کارگران شهرداری بروجرد چشم انتظار ۶ ماه حقوق معوقه هستند و تجمع و اعتراض این کارگران به همراه خانواده هایشان هم کاری از پیش نبرد. مشکلات شهرداری بروجرد تمامی ندارد و روز به روز […]