توانمندسازی

طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار فرهنگی در لرستان اجرا می شود

طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار فرهنگی در لرستان اجرا می شود

طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار فرهنگی در لرستان اجرا می شود مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از اجرای طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار فرهنگی در این استان خبر داد. گودرز کریمی فر پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در استان اشاره کرد و اظهار داشت: در […]

طرح ساماندهی وتوانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی ۵ شهرلرستان

طرح ساماندهی وتوانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی ۵ شهرلرستان

طرح ساماندهی وتوانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی ۵ شهرلرستان شرايط موجود وحاكم بر اينگونه نواحي در بروز ناهنجاري هاي اجتماعي بسيار مساعد مي باشد. سكونتگاه هاي غير رسمي به مناطقي گفته مي شود كه مهاجرين روستايي و محرومان جامعه شهري را درخود جاي داده وخارج از برنامه ريزي رسمي وقانوني توسعه شهري، به طور عمده بدون مجوز […]