توسط

تخریب طاقدیس های داخل غار کوگان  توسط سودجویان نامحرم فرهنگ این سرزمین/ بقلم اکبر لطیفی

تخریب طاقدیس های داخل غار کوگان توسط سودجویان نامحرم فرهنگ این سرزمین/ بقلم اکبر لطیفی

تخریب طاقدیس های داخل غار کوگان  توسط سودجویان نامحرم فرهنگ این سرزمین مهندس اکبرلطیفی امروزه در لرستان شاهد اتفاقاتی هستیم که ای کاش هرگز با آنها مواجه نمی شدیم. تخریب طاقدیس های داخل غار کوگان توسط سودجویان نامحرم فرهنگ این سرزمین که ناشی از بی مهری وکم لطفی مسئولین به میراث فرهنگی می باشد برای […]

اختراع سیستم سادآپ  توسط کارشناس جوان شرکت آب وفاضلاب روستایی استان لرستان

اختراع سیستم سادآپ توسط کارشناس جوان شرکت آب وفاضلاب روستایی استان لرستان

 اختراع سیستم سادآپ توسط کارشناس جوان شرکت آب وفاضلاب روستایی استان لرستان خانم مهندس رضوان برمه زياركارشناس ارشد برق قدرت ، مديريت انرژي ازدانشگاه صنعتي اميركبير درخصوص اختراع خود  یعنی سیستم سادآپ( سیستم ارسال و دریافت اصلاعات حفاظتی و داده های تولیدی ایستگاه پمپاژومخازن آب برپایه مدیریت پدافند غیر عامل) گفت: اختراع سيستم هشدار دربرابرسرقت […]