تیمور احمدوند

هادی امرایی نوازنده تار:اجرای کنسرت های عام المنفعه ازآرزوهایم در عالم موسیقی است

هادی امرایی نوازنده تار:اجرای کنسرت های عام المنفعه ازآرزوهایم در عالم موسیقی است

هادی امرایی نوازنده تار: اجرای کنسرت های عام المنفعه ازآرزوهایم در عالم موسیقی است هادی امرایی متولد ۱۳۵۷ خیابان رازی محله ۳۰ متری خرم آباد، از استعدادهای خوب موسیقی شهرمان است که بدون هیچ آشنایی قبلی به واسطه صدای خوش سازش با وی آشنا شده ایم وگفتگویی ترتیب دادیم که از نظرتان می گذرد؟ می […]

ماجرای خاله سوسکه و قلیون شیشه

ماجرای خاله سوسکه و قلیون شیشه

ماجرای خاله سوسکه و قلیون شیشه سایه مردی نسبتا بلند قد ولاغر یک لحظه مانع نوری شد که ازدر وارد می شد، سرم را بلند کردم،سرگردانی ازنگاهش که میان انبوه تابلوی های نام اتاق محل کارم مستاصل شده بود کاملا پیدا بود. یک لحظه نگاهمان به هم گره خورد، نمی دانم چه چیزی درنگاهم دید […]

کیوبازهم قربانی می گیرد چاره ای باید اندیشید درحدود یک ماه کمتر یا بیشتردوبار غافلگیر می شویم…. مگر انسان چقدر می تواند دوام بیاورد. چقدر می تواند هیچی نگوید وبه آسیاب دندان برلب جگر خون کند… تازه بدتروقتی است که متوجه می شوی تازیانه ندانم کاری ها اگر ازدور دوبار برروح نحیف تورسیده، همشهریان تورا […]