ثبت احوال

کاهش هفت درصدی ولادت در شهرستان سلسله

کاهش هفت درصدی ولادت در شهرستان سلسله

کاهش هفت درصدی ولادت در شهرستان سلسله رئیس ثبت احوال سلسله از کاهش هفت درصدی ولادت طی چهار ماهه اول سال جاری در این شهرستان خبر داد. احمد اسدی افزود: طی چهار ماهه اول سال جاری تعداد ۵۱۳ ولادت در شهرستان سلسله به ثبت رسیده است در حالی که در همین بازه زمانی در سال […]