جوادسلیمانی

تقابل فرهنگ و اقتصاد  در لرستان

تقابل فرهنگ و اقتصاد در لرستان

تقابل فرهنگ و اقتصاد  در لرستان بعد ازجنگ جهانی اول، اتریش ویران شده بود،فقر وگرسنگی وبیماری بیداد می کرد. آمریکاییها که ازجنگ دور مانده بودند مقداری پول به اتریش دادند که دوباره شهرها را احیا کند و کارخانه ها را بسازد وچرخ اقتصاد را دراتریش ویران شده به گردش درآورد. اتریش با این پول سالن […]

یک فیلم را برای ما سفارشی بسازید

یک فیلم را برای ما سفارشی بسازید

نامه سرگشاده به آقای حاتمی کیا : یک فیلم را برای ما سفارشی بسازید با سلام : من یک لرستانی ام متولد ۱۳۶۰ چند ماه پیش درمراوده ای که با یک راننده تاکسی درتهران داشتم پرسید اهل کجایی؟ گفتم خرم آباد. گفت رزمنده بوده وچندباری زمان جنگ از شهرما رد شده است. تعریف می کرد […]

نسل ما نیازمند به داشتن استقلال فرهنگی است

نسل ما نیازمند به داشتن استقلال فرهنگی است

نسل ما نیازمند به داشتن استقلال فرهنگی است گاهی به این فکرمی کنم که شهدای ابتدای انقلاب چه روزگارخوبی را تجربه کرده اند چه در زمان ومکان مناسبی بوده اند. خوش به حالشان یک وقت فهمیدم که قرار بوده سال ۴۷ آل احمد ودکتر شریعتی با هم به حج بروند یا اینکه شهید مطهری گفته […]