جواد سلیمانی

شهر در محاصره بنرها

شهر در محاصره بنرها

شهر در محاصره بنرها   تنها دریکی ازمیدانهای اصلی شهرهجده بنردوازده متری نصب شده است که به شکل نا متعارفی چهره میدان را بیشتربه یک تابلوی تبلیغاتی شبیه کرده است که ازانواع تبلیغ گرفته تا تشکر و اعلان مراسمات مختلف درآنها به چشم می خورد که نه تنها زیبایی شهر را به چالش می کشند […]

ورزش همگانی و کسب در آمد از ورزش

ورزش همگانی و کسب در آمد از ورزش

ورزش همگانی و کسب در آمد از ورزش بامداد لرستان شماره ۷۴۲ به قلم : جواد سلیمانی درتمامی دنیا این ورزش است که کمک حال دولت ها وشهرداری هاست. ورزش همگانی نماد توسعه وامنیت پایدارهرکشوری است و اصل درآمدزایی در ورزش یکی ازاصول ابتدایی برای رشد وتعالی ورزش درکل جهان محسوب می شود. در آماری […]