جوانان

آدینه وند به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان دعوت شد

آدینه وند به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان دعوت شد

آدینه وند به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان دعوت شد باخبرشدیم دراردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان که ازصبح یکشنبه گذشته درخانه کشتی شماره ۲ تهران آغاز گردیده مسعود آدینه وند کشتی گیر وزن ۵۵کیلوگرم استانمان که دررقابتهای قهرمانی کشورشاهد کشتی های زیبا وفنی ازوی بودیم بعنوان قهرمان این وزن به اردو فراخوانده […]

استخدام قهرمانان ونام آوران ورزش دردستگاه های دولتی

استخدام قهرمانان ونام آوران ورزش دردستگاه های دولتی

  استخدام قهرمانان ونام آوران ورزش دردستگاه های دولتی مشاور وزیر ورزش وجوانان درتوسعه منابع انسانی با تاکید به این نکته که زمان چندانی تا المپیک و پارالمپیک باقی نمانده است، گفت: مسئولین وزارت ورزش وجوانان همه تلاش خود را به کار گرفتند تا آئین نامه استخدام قهرمانان خارج ازنوبت درهیات دولت به تصویب برسد. […]

۲۰ باشگاه ورزشی در استان لرستان تأسیس‌ شد

۲۰ باشگاه ورزشی در استان لرستان تأسیس‌ شد

۲۰ باشگاه ورزشی در استان لرستان تأسیس‌ شد معاون ورزش و جوانان استان لرستان گفت: اعتبارات ماده ۱۸۰ برنامه پنجم که ۲۶۹ میلیارد ۲۷۵ میلیون تومان بود پرداخت نشد در نتیجه ۱۵۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان اعتبارات تملک به‌ اداره ورزش و جوانان لرستان تخصیص داده شد. کامیاب تیموری شامگاه سه‌شنبه در دیدار معاون […]

باید برای بیکاری فکری کرد

باید برای بیکاری فکری کرد. می دانیم که این یک مشکل اجتماعی است که درهمه ی کشوروبلکه خیلی از نقاط جهان دامنگیراست، اماگلوی استان ما لرستان را خیلی می فشارد. دوستدارآن نیستیم که نقاط منفی رافریاد کنیم وازطرفی دوست نداریم همه چیز را گل وبلبلی نشان بدهیم اما، بایدواقعیت ها را بپذیریم. براساس واقعیت ها […]