حسین هیربد

اقتصاد مقاومتی در لرستان۲ / حسین هیربد

اقتصاد مقاومتی در لرستان۲ / حسین هیربد

اقتصاد مقاومتی در لرستان ۲ گام دوم اقتصاد مقاومتی در لرستان چگونگی تعامل با صنعتگران وتولید کنندگان عزیز در لرستان می باشد. دراقتصاد مقاومتی که یک موقعیت استثنایی برای لرستان «تمام بیکار» در سطح کشور می باشد باید طوری تصمیم گیری شود که باز دچار مشکلات تکراری نشویم. ما سه نوع تولید کننده داریم: ۱ […]