حمید ایزد پناه

طلایه نوروز در گذر گاه زمان/ به یاد سفرکرده دیارمان استاد حمید ایزد پناه که نوروز لرستان را با همه زیبایی های عالم برابرمی دانست

طلایه نوروز در گذر گاه زمان/ به یاد سفرکرده دیارمان استاد حمید ایزد پناه که نوروز لرستان را با همه زیبایی های عالم برابرمی دانست

طلایه نوروز در گذر گاه زمان به یاد سفرکرده دیارمان استاد حمید ایزد پناه که نوروز لرستان را با همه زیبایی های عالم برابرمی دانست باغ است وبهار است وگل و نم نم باران اما شکند خاربه چشمم، غم یاران یاران همه رفتند ودراین باغ نماندند بی یار، خزان است دلم ، وقت بهاران ای […]

به یاد همسفران ره خراب آباد……….حمید ایزدپناه، مردی که به گردن همه ما حق داشت (سخن مدیرمسئول بامداد لرستان بمناسبت درگذشت حمید ایزدپناه)

به یاد همسفران ره خراب آباد……….حمید ایزدپناه، مردی که به گردن همه ما حق داشت (سخن مدیرمسئول بامداد لرستان بمناسبت درگذشت حمید ایزدپناه)

به یاد همسفران ره خراب آباد… حمید ایزد پناه، مردی که به گردن همه ما حق داشت (سخن مدیرمسئول بمناسبت درگذشت حمید ایزدپناه) آنان که برای فرهنگ کار می کنند و به پایداری و مانایی آن می اندیشند، به گردن جامعه حق پیدا می کنند. تلاش ارزنده اش برای گردآوری فرهنگ لرستان و معرفی آن […]

شعر آه رفته به باد

آه رفته به باد حمید ایزد پناه شکوفه های خیالت شکوه باغ مراد کرشمه های نگاهت نمی رود ازیاد گرت شبانه شبی بزم شاد نوشی بود زنوش یاد لبت یاد ما مبر ازیاد گهی به خاک بریزید یک دو جرعه ز می به یاد همسفران ره خراب آباد طنین موج نوایت به بام صبح امید […]