حیرت

حیرت با تیم منطقه آزاد تجاری مهران به لیگ کشتی ایران می آید

حیرت با تیم منطقه آزاد تجاری مهران به لیگ کشتی ایران می آید

حیرت با تیم منطقه آزاد تجاری مهران به لیگ کشتی ایران می آید با این مقدمه : درذیل حرفهای این مربی خوش فکرو کاربلد رابا سرویس ورزشی بامداد لرستان می خوانید. مسعود حیرت : چندین سال است که دارم برای کشتی زحمت می کشم وبرایم فرقی نمی کند درکجای کشورم وبرای چه تیم ویا شهر […]