دفتر فنی

توجه به معضل ترافیک در لرستان، اهمیت و جدیت ویژه ای را می طلبد

توجه به معضل ترافیک در لرستان، اهمیت و جدیت ویژه ای را می طلبد

توجه به معضل ترافیک در لرستان، اهمیت و جدیت ویژه ای را می طلبد مدیر کل دفتر فنی استانداری لرستان گفت: توجه به معضل ترافیک در استان، اهمیت و جدیت ویژه ای را می طلبد. سید علی موسوی، روز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی ترافیک لرستان، با بیان اینکه مصوبات زمانی ارزش دارد، که اجرایی […]