ذخایر

مرکز «ذخایر ژنتیکی و زیستی» در خرم‌آباد راه‌اندازی می‌شود

مرکز «ذخایر ژنتیکی و زیستی» در خرم‌آباد راه‌اندازی می‌شود

مرکز «ذخایر ژنتیکی و زیستی» در خرم‌آباد راه‌اندازی می‌شود رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی در مرکز این استان راه اندازی می شود. سید علی نادر دهقانی، با بیان اینکه به منظور شناسایی گیاهان و محصولات سازگار با شرایط آب و هوایی لرستان مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی در خرم آباد […]