را

نوروز می آید می توان بخشید وعشق را تقسیم کرد

نوروز می آید می توان بخشید وعشق را تقسیم کرد بتول صادقی به روزهای پایانی سال ۹۴ رسیده ایم. روزها را در حالی سپری می کنیم که یکسال دیگر ازتقویم عمرمان ورق می خورد. برگ برگِ این تقویم را پشت سرگذاشتیم وبه برگ آخرنزدیک می شویم. فرقی نمی کند راه را درست رفته باشیم یا […]

مردم کار خودشان را کردند

مردم کار خودشان را کردند

یادداشت مدیر مسوول شماره ۷۳۸ / سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ مردم کار خودشان را کردند انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با پیروزی قاطع مردم به پایان رسید وانصاف بدهیم که مردم یکباردیگربا حضور شایسته ای که درصحنه داشتند حرفی برای گفتن نگذاشتند و در عمل نشان دادند مردان وزنان باعزمِ ایران […]