راهیابی

راهیابی دانشجویان فنی و حرفه ای لرستان به مسابقات کشوری

راهیابی دانشجویان فنی و حرفه ای لرستان به مسابقات کشوری

راهیابی دانشجویان فنی و حرفه ای لرستان به مسابقات کشوری مدیر فرهنگی دانشکده فنی پسران خرم آباد از راهیابی ۶ دانشجوی دانشکده های فنی لرستان به مرحله کشوری مسابقات فرهنگی و هنری دانشجویان این دانشگاه خبر داد. به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دانشکده فنی پسران خرم آباد محمد جهانی چگنی گفت: ۶ نفردانشجوی دانشکده […]