روحانی

ساخت ترمینال فعلی نه درشان مردم این استان است نه در شان ناوگان آن

مسئول انجمن صنفی شرکت های مسافربری : ساخت ترمینال فعلی نه درشان مردم این استان است نه در شان ناوگان آن   مسئول انجمن صنفی شرکت های مسافر بری درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار بامداد لرستان ضمن بر شمردن اهمیت ترمینالی شایسته و در خورشان مردم مرکزاستان گفت: متاسفانه ساخت این ترمینال از ابتدا کارشناسی نشده […]