روستا

آب‌رسانی به ۱۸۴ روستای لرستان در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی

آب‌رسانی به ۱۸۴ روستای لرستان در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی

آب‌رسانی به ۱۸۴ روستای لرستان در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان از آبرسانی به ۱۸۴ روستای این استان در قالب اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی خبر داد.  علیرضا کاکاوند صبح دوشنبه در جلسه کمیته عمرانی ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان در سخنانی با اشاره به اجرای پروژه های اقتصاد […]