روستاییان

تشنه بر لب چشمه کشکان؛ عطش روستائیان را راهی شهرها می‌کند

تشنه بر لب چشمه کشکان؛ عطش روستائیان را راهی شهرها می‌کند

تشنه بر لب چشمه کشکان؛ عطش روستائیان را راهی شهرها می‌کند پلدختر – مردم دو روستای «کیان آباد» و «تیمور آباد» در حاشیه رودخانه کشکان از قطعی آب آشامیدنی رنج می‌برند، موضوعی که روستائیان را به فکر مهاجرت به شهرها انداخته است. محسن مهرابی: قطعی آب آشامیدنی دو روستای «کیان‌آباد» و «تیمورآباد» باعث شده که اهالی […]