رییس شورای شهر

پل شهید صارمی خرم آباد افتتاح شد

پل شهید صارمی خرم آباد افتتاح شد

تغییر نام پل مازیار خرم آباد به نام خبرنگار شهید استان پل شهید صارمی خرم آباد افتتاح شد هنوزچند روزی ازگفته شهردارخرم آباد مبنی براینکه دوخیابان یا میدان درشهرخرم‌آباد به‌نام شهدای خبرنگارنامگذاری خواهد شد نگذشته بود که شامگاه پنجشنبه گذشته پل شهید محمود صارمی(مازیار) خرم آباد که درورودی شهرخرم آباد از سمت جاده بروجرد احداث شده […]

۵ میلیارد تومان از محل درآمد تملک دارایی به خرم آباد اختصاص یافت

۵ میلیارد تومان از محل درآمد تملک دارایی به خرم آباد اختصاص یافت

۵ میلیارد تومان از محل درآمد تملک دارایی به خرم آباد اختصاص یافت رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد گفت: سهم خرم‌آباد از محل درآمد تملک دارایی سال گذشته به ۵ میلیارد تومان رسید که ۳ میلیارد تومان آن دیون گذشته بوده و مابقی هزینه پل جهادگران شده است. حسن آذری شامگاه سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت […]