سردار کشکولی

بازدید سردار کشکولی، معاون عمرانی و مدیران کل استان لرستان از دهکده مقاومت

بازدید سردار کشکولی، معاون عمرانی و مدیران کل استان لرستان از دهکده مقاومت

بازدید سردار کشکولی، معاون عمرانی و مدیران کل استان لرستان از دهکده مقاومت مدیران کل و معاون عمرانی استاندار و سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابو الفضل(ع) استان لرستان از دهکده مقاومت خرم آباد، اولین دهکده مقاومت کشور بازدید کردند. عکس: سجاد درویشی   منبع: سفیر افلاک