سرنا

بابک پیمانی: چیدمان نوین سازهای کوبه ای را با مطالعه و تجربه ابداع کردم

بابک پیمانی: چیدمان نوین سازهای کوبه ای را با مطالعه و تجربه ابداع کردم

 مصاحبه با برادران پیمانی: بابک پیمانی: چیدمان نوین سازهای کوبه ای را با مطالعه و تجربه ابداع کردم گفتگو:حامد چنگایی  طبق روال شماره های گذشته این هفته هم به سراغ هنرمندان موسیقی رفته ایم. درصحبت هایی که با دوست خوبم سجاد بهاروند داشتیم قرارشد ازاین هفته مصاحبه ها را جدی تر پیگیری کنیم. جناب آقای […]