سوزی

جنگل‌ها و مراتع شهرستان پلدختر طعمه حریق شد

جنگل‌ها و مراتع شهرستان پلدختر طعمه حریق شد

جنگل‌ها و مراتع شهرستان پلدختر طعمه حریق شد جنگل‌ها و مراتع “درکی کرکی” منطقه میانکوه غربی پلدختر در آتش سوخت. جنگل‌ها و مراتع “درکی کرکی” منطقه میانکوه غربی در شهرستان پلدختر در آتش سوخت. حجت بساطی دهیار “پا علم پلدختر” شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان پلدختر اظهار داشت: این آتش‌سوزی در  “درکی کرکی” منطقه […]