شعر

شعر طنز عیدی خوانندگان خوب بامداد لرستان به قلم استاد ایرج کاظمی

شعر طنز عیدی خوانندگان خوب بامداد لرستان به قلم استاد ایرج کاظمی به پایان سال۱۳۹۴ وآغازسال ۱۳۹۵ خورشیدی نزدیک می شویم. بوی عید همه جا را فرا گرفته ورایحه شام مشتاقان نوروزی را معطر کرده است. ایام عید برای طبقه کارمند ودانش آموزودانشجو وفرهنگیان فرصتی است که فشار کارچند ماه زمستان وکلاس رفتن ودرس گفتن […]

نگاهی به مجموعه شعر:   زنی که سایه اش را گم کرد/ سروده ی دکتر مهتاب سالاری

نگاهی به مجموعه شعر: زنی که سایه اش را گم کرد/ سروده ی دکتر مهتاب سالاری

نگاهی به مجموعه شعر:  زنی که سایه اش را گم کرد سروده ی دکتر مهتاب سالاری به قلم: بهمن آزادی چگنی دارد کابوس می روید ازبنفشه ها که کاشته ای بربلند پیرهنم و هزارمار که می لولد بردوش خسته ی خاطره هام من از هزارتوی اساطیرآمده ام و تقدیرم آینه ای زنگارگرفته است آویخته ازمعبد […]

به یاد همسفران ره خراب آباد……….حمید ایزدپناه، مردی که به گردن همه ما حق داشت (سخن مدیرمسئول بامداد لرستان بمناسبت درگذشت حمید ایزدپناه)

به یاد همسفران ره خراب آباد……….حمید ایزدپناه، مردی که به گردن همه ما حق داشت (سخن مدیرمسئول بامداد لرستان بمناسبت درگذشت حمید ایزدپناه)

به یاد همسفران ره خراب آباد… حمید ایزد پناه، مردی که به گردن همه ما حق داشت (سخن مدیرمسئول بمناسبت درگذشت حمید ایزدپناه) آنان که برای فرهنگ کار می کنند و به پایداری و مانایی آن می اندیشند، به گردن جامعه حق پیدا می کنند. تلاش ارزنده اش برای گردآوری فرهنگ لرستان و معرفی آن […]

دو سروده از سمیه امرایی

دو سروده از سمیه امرایی (۱) چه دزدانه به یورش می برند خواب چشم ها را وبا اسبهاشان می تازند بر افکار به تاراج رفته پروانه ها کودکان زوزه گرگها را نقاشی می کشند آیین پرواز در قفس است کجاست فریادرسی که به صدا در آورد ناقوس آزادی فردا… (۲) دنیا را صدا می زنم […]

شعر آه رفته به باد

آه رفته به باد حمید ایزد پناه شکوفه های خیالت شکوه باغ مراد کرشمه های نگاهت نمی رود ازیاد گرت شبانه شبی بزم شاد نوشی بود زنوش یاد لبت یاد ما مبر ازیاد گهی به خاک بریزید یک دو جرعه ز می به یاد همسفران ره خراب آباد طنین موج نوایت به بام صبح امید […]

12