طاقدیس

تخریب طاقدیس های داخل غار کوگان  توسط سودجویان نامحرم فرهنگ این سرزمین/ بقلم اکبر لطیفی

تخریب طاقدیس های داخل غار کوگان توسط سودجویان نامحرم فرهنگ این سرزمین/ بقلم اکبر لطیفی

تخریب طاقدیس های داخل غار کوگان  توسط سودجویان نامحرم فرهنگ این سرزمین مهندس اکبرلطیفی امروزه در لرستان شاهد اتفاقاتی هستیم که ای کاش هرگز با آنها مواجه نمی شدیم. تخریب طاقدیس های داخل غار کوگان توسط سودجویان نامحرم فرهنگ این سرزمین که ناشی از بی مهری وکم لطفی مسئولین به میراث فرهنگی می باشد برای […]