طرح

میراث آوار شده طرح های ناتمام در مسیر توسعه عمرانی لرستان

میراث آوار شده طرح های ناتمام در مسیر توسعه عمرانی لرستان

میراث آوار شده طرح های ناتمام در مسیر توسعه عمرانی لرستان اجرای طرح مهر ماندگار در سال ۹۱ و تخصیص بخش زیادی از اعتبارات به طرح های دارای پیشرفت بالا در کنار مزیت نسبی، معایب و مشکلاتی را نیز به همراه داشت. توجه به طرح های دارای پیشرفت فیزیکی بالا موجب غفلت نسبت به بقیه […]

اجرای طرح‌های کشاورزی در بروجرد

اجرای طرح‌های کشاورزی در بروجرد

اجرای طرح‌های کشاورزی در بروجرد زمینه اشغال ۳۰۰ نفر را فراهم کرد مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: اجرای طرح‌های کشاورزی مختلف در شهرستان بروجرد زمینه اشغال پایدار ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است رضا امینی ظهر امروز در دیدار با امام‌جمعه این شهرستان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی اظهار داشت: تأمین امنت غذایی، ایجاد اشتغال […]

طرح ساماندهی وتوانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی ۵ شهرلرستان

طرح ساماندهی وتوانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی ۵ شهرلرستان

طرح ساماندهی وتوانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی ۵ شهرلرستان شرايط موجود وحاكم بر اينگونه نواحي در بروز ناهنجاري هاي اجتماعي بسيار مساعد مي باشد. سكونتگاه هاي غير رسمي به مناطقي گفته مي شود كه مهاجرين روستايي و محرومان جامعه شهري را درخود جاي داده وخارج از برنامه ريزي رسمي وقانوني توسعه شهري، به طور عمده بدون مجوز […]