عبدالرضابازدار

۱۰۰ پروژه کشاورزی در محدوده روستاهای لرستان اجرا می‌شود

۱۰۰ پروژه کشاورزی در محدوده روستاهای لرستان اجرا می‌شود

۱۰۰ پروژه کشاورزی در محدوده روستاهای لرستان اجرا می‌شود مدیرکل جهاد کشاورزی لرستان گفت: ۱۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتی کشاورزی در محدوده روستاهای لرستان اجرا می‌شوند. عبدالرضا بازدار شامگاه جمعه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: ۱۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی در سال زراعی ۹۵-۹۶ و ۹۶-۹۷ درمحدوده […]