علمی

اعتبارات بسیج علمی افزایش یافته است/الگو‌سازی مد نظر بسیج علمی کشور است

اعتبارات بسیج علمی افزایش یافته است/الگو‌سازی مد نظر بسیج علمی کشور است

اعتبارات بسیج علمی افزایش یافته است/الگو‌سازی مد نظر بسیج علمی کشور است رئیس بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور گفت: امسال بسیج علمی کشور نسبت به سنوات گذشته افزایش اعتبارات داشته است.  حسین قدیانی صبح امروز در نشست سراسری معاونت‌های علمی، پژوهشی و فناوری سپاه کشور که در سالن جلسات فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) […]

نماد علمی و فرهنگی ایران باستان /به قلم علیداد برزویی

نماد علمی و فرهنگی ایران باستان /به قلم علیداد برزویی

نماد علمی و فرهنگی ایران باستان هرملتی که از تاریخ کشورخود آگاهی نداشته باشد ناگزیر اشتباهات گذشته را تکرارخواهد کرد. «نهرو نخست وزیر فقد هند» ایران با قلمرووسیع و دامنه گسترده در دنیای باستان با توانایی هایی که دربرخورد بادشمنان و متجاوزان به این آب وخاک داشته است ابتکارات وسلیقه هایی که درتنظیم ولایات وامورکشور […]