غیرمجاز

جلوگیری از برداشت غیرمجاز ۲۰ میلیون متر مکعب آب در لرستان

جلوگیری از برداشت غیرمجاز ۲۰ میلیون متر مکعب آب در لرستان

جلوگیری از برداشت غیرمجاز ۲۰ میلیون متر مکعب آب در لرستان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: در سه سال اخیر با جلوگیری از حفر ۵۰۰ حلقه چاه غیر مجاز از صرف ۲۰ میلیون متر مکعب آب جلوگیری شده است. امید علی سیفی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با نصب […]