فرنگی

اخلاق شهروندی و رفتارهای ما

اخلاق شهروندی و رفتارهای ما

اخلاق شهروندی و رفتارهای ما جواد سلیمانی مهاجرت از شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگتر و همچنین ازروستاها به شهرها برای کسب وکار امری عادی محسوب می شود اما آیا این امردرلرستان که شرایط خاصی از لحاظ قومی و فرهنگی دارد می تواند بی ساز وکار وبدون تدوین برنامه ای خاص ادامه پیدا کند؟ البته این […]

درخشش کشتی گیران خردسال لرستان در مسابقات فرنگی کشور

درخشش کشتی گیران خردسال لرستان در مسابقات فرنگی کشور

درخشش کشتی گیران خردسال لرستان در مسابقات فرنگی کشور دو کشتی گیر خردسال لرستانی در مسابقات فرنگی قهرمانی خردسالان کشور موفق به کسب مقام های دوم و سوم شدند. رقابت های کشتی فرنگی خردسالان قهرمانی کشور، روز شنبه ۱۹ تیرماه در شهرستان بناب استان آذربایجان شرقی برگزار شد و در پایان تیم مازندران به‌عنوان قهرمانی […]

رییس هیأت کشتی لرستان :  کشتی فرنگی لرستان سال آینده  لیگ برتری می شود

رییس هیأت کشتی لرستان : کشتی فرنگی لرستان سال آینده لیگ برتری می شود

رییس هیأت کشتی لرستان تاکیدکرد: کشتی فرنگی لرستان سال آینده  لیگ برتری می شود پس ازانتخاب وحید والیزاده مرادی بعنوان رییس هیأت کشتی لرستان برآن شدیم تا درهمین ابتدای کارکه هنوزکارجدی وی با کشتی لرستان آغازنشده است درمورد برنامه های چهار ساله وی گفتگویی را  با ایشان داشته باشیم  که درذیل ماحصل گفت وشنود خبرنگار […]