فرهنگی هنری

نظر شما در مورد برگزاری هفته فرهنگی لرستان در تهران چیست؟

نظر شما در مورد برگزاری هفته فرهنگی لرستان در تهران چیست؟

نظر شما در مورد برگزاری هفته فرهنگی لرستان در تهران چیست؟ اقتصادی استان لرستان در حالی از ۲۵ مردادماه جاری در تهران آغاز شده که تا ۲۹ مرداد ادامه دارد و به گفته معاون استاندار ۶ میلیارد ریال برای این برنامه هزینه شده است هرچند برخی معتقدند بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای آن هزینه […]

راهیابی دانشجویان فنی و حرفه ای لرستان به مسابقات کشوری

راهیابی دانشجویان فنی و حرفه ای لرستان به مسابقات کشوری

راهیابی دانشجویان فنی و حرفه ای لرستان به مسابقات کشوری مدیر فرهنگی دانشکده فنی پسران خرم آباد از راهیابی ۶ دانشجوی دانشکده های فنی لرستان به مرحله کشوری مسابقات فرهنگی و هنری دانشجویان این دانشگاه خبر داد. به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دانشکده فنی پسران خرم آباد محمد جهانی چگنی گفت: ۶ نفردانشجوی دانشکده […]