فروزان شهبازی

شعر ((دلشوره)) از فروزان شهبازی

شعر ((دلشوره)) از فروزان شهبازی

بامداد لرستان شماره ۷۴۲ دلشوره فروزان شهبازی پیچسه بوی خوشت دی دور و ور شیونه خاو و خیالم بی خور بی تو شوگارم خریو و بی کسه آرزویا مِه چی میوه نارسه گشتمه دنیانه وا دلشوره یام دلخوشی ناره صدای هوره یام بی تو خمبارم هَماری بی کسم بیقرارم نازنین، دلواپسم هه موم شاید بیایی […]